Պատմությունը գիտություն է անցյալի մասին: Սակայն առանց անցյալի շիտակ իմացության անորոշ է ապագան: Կարծում ենք՝ պատմությունը գիտություն է նաև ապագայի մասին:

Շիտակ նայենք պատմությանը, որ շիտակ կերտենք մեր ապագան:

Թողարկումներ